Ett gediget hantverk blir aldrig omodernt


Det finns inte två plåttak som är identiska. Nästan lika stor är variationen på hur ett tak kan läggas. Våra 35 år i branschen har gett oss den erfarenhet som krävs för att hitta de klokaste lösningarna. Vi förlitar oss på beprövade konstruktioner som är estetiskt tilltalande och hållbara år efter år.

Heimbygdas byggnadsvårdspris för ”Antikvarisk upprustning och god byggnadsvård” gick 2009 till ägaren till Trångåsen 1:9
för ” en föredömligt genomförd upprustning”. Toressons utförde alla plåtarbeten. 

© Copyright Toressons Plåtslageri AB | All rights reserved